Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Ffactorau sy'n effeithio ar ganfyddiad cyfeiriad radio
- Sep 20, 2017 -

Wrthi'n canfod cyfeiriad cyfathrebu radio, mae cywirdeb o hyd i gyfeiriad dylanwadu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys y canlynol:

(i) gyfrwng trosglwyddo anwastad

Yn y gwaith gwirioneddol, mae bron yn amhosibl i gyrraedd y cyflwr delfrydol o gyfrwng trosglwyddo unffurf. Mae gyfrwng darllediad anwastad effeithio ar cyfeiriad lledaenu tonnau radio. Felly, pan fydd y cyfathrebu radio sy'n cael ei fesur, dylid cymryd y cyfryngau a drosglwyddir i ystyriaeth.

(ii) multipath Don cydlyniad

Yn ystod darllediad radio, achosion o multipath Don neu bresenoldeb dau o'r ymbelydredd yng nghyffiniau pwynt cyfeiriad, a fydd yn achosi maes trydanol i ddod maes cydlynol, gan arwain at ymyrraeth cyd-rhwng y maes trydanol , fel y mae dosbarthiad y gofod yn gwyro, felly effeithio ar gywirdeb y Mesur, gan arwain at gamgymeriadau.

(iii) isel cywirdeb yr offer mesur

Cywirdeb y cyfarwyddyd cyfathrebu di-wifr Mesur cywirdeb Mesur cyfathrebu radio, effeithio ar offer pan precision offer yn isel, mae'n anodd sicrhau cyflwr rhedeg arferol yr offer ochrol ystod y cyfarwyddyd y Mesur, ac sy'n arwain i'r cyfeiriad bydd canfyddiad fod yn rhagfarnllyd ac nid rhai dibynadwyedd.

(iv) sŵn ymyrraeth

Gall sŵn effeithio ar gywirdeb y cyfeiriad yn y Mesur. Yng nghwrs cyfeiriad canfyddiad, sŵn neu sŵn intermodulation gall effeithio ar ganlyniad dod o hyd i gyfarwyddyd ac achosi gwall.